INICIO CONTACTAR

PETROGLIFO DE PORTAXES

CALCOLÍTICO-IDADE DO BRONCE
(3.000-2.000 antes de Cristo)

Os duros soportes pétreos do granito foron as superficies elixidas para realizar os gravados, circunstancia que permitiu a súa conservación ata os nosos días. Empregáronse instrumentos de pedra para realizar os sulcos, probablemente a través de percusión indirecta. A exposición ós axentes erosivos naturais confírelles o seu aspecto actual, as veces difícil de percibir sen boas condicións de luz. A primeira hora da mañán e última da tarde son os mellores momentos para observalos.

<volver>